අයන සංවේදකය

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 ඔන්ලයින් අයන සංවේදකය

    ක්ලෝරීන් තනි ස් stal ටික පටල, පීටීඑෆ්ඊ වළලුකර ද්‍රව අතුරුමුහුණත සහ elect න ඉලෙක්ට්‍රෝලය සහිත පීඑෆ් -2085 මාර්ගගත සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝඩය පීඩනය, දූෂණයට එරෙහි වීම සහ වෙනත් ලක්ෂණ සමඟ සංයුක්ත වේ. අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය, සූර්ය බලශක්ති ද්‍රව්‍ය, ලෝහමය කර්මාන්තය, විද්‍යුත් විච්ඡේදනය අඩංගු ෆ්ලෝරීන් ආදියෙහි බහුලව භාවිතා වේ. කර්මාන්ත අපද්‍රව්‍ය ජල පිරිපහදු ක්‍රියාවලි පාලනය, විමෝචන අධීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය.