විද්යුත් තැපෑල:sales@shboqu.com

රසායනාගාර pH&ORP සංවේදකය

 • රසායනාගාර pH සංවේදකය

  රසායනාගාර pH සංවේදකය

  ★ ආදර්ශ අංකය: ඊ-301T

  ★ මිනුම් පරාමිතිය: pH අගය, උෂ්ණත්වය

  ★ උෂ්ණත්ව පරාසය: 0-60℃

  ★ විශේෂාංග: ත්‍රි-සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ස්ථායී කාර්ය සාධනයක් ඇත,

  එය ගැටීමට ප්රතිරෝධී වේ;

  එය ජලීය ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වයද මැනිය හැක

  ★ යෙදුම: රසායනාගාරය, ගෘහස්ථ අපජලය, කාර්මික අපජලය, මතුපිට ජලය,

  ද්විතියික ජල සැපයුම ආදිය